luni, 28 ianuarie 2013

CATEVA DIN DATORIILE CRESTINILORSă participe cu regularitate la Sfintele Slujbe;
participarea să fie cu credinţă, evlavie şi cu multă luare aminte;
să fie cu gândul numai la Dumnezeu, fără răspândire in alte părţi;
creştinului nu-i este îngăduit să lipsească de la biserică mai mult de trei dumineci consecutive.
când un credincios lipseşte de la Sfintele Slujbe de mai multe ori consecutiv, acesta poate fi oprit de la Sfânta Împărtăşănie până când reintră în starea normală de frecventare a Bisericii;
să se împărtăşească cât de des, făcându-şi rugăciunile prescrise şi urmând sfatul duhovnicului său.
creştinul nu poate avea duhovnic în afara parohiei de care aparţine, decât cu binecuvântarea parohului său;
cel ce se spovedeşte în alte părti fără binecuvântare, poate fi refuzat la împărtăşanie;
să fie împăcat cu toţi semenii;
la Biserică să aducă totdeauna un mic dar, ca jertfă din osteneala mâinilor sale;
fiecare credincios trebuie să plătească bisericii ce se cuvine din osteneala sa, după porunca Bibliei; neîndeplinirea poruncii acesteia atrage mânia lui Dumnezeu, fiind socotit ca un furt şi neîmplinitor al poruncilor
în Biserică, stăm după cum este rânduiala locului, nevorbind si neieşind afară, decât la absolută nevoie ;
în Biserică se intră în ţinută curată si decentă;
cuvântul de invăţătura- predica, trebuie ascultată cu multă atenţie;
părinţii sunt datori să-şi aducă copiii la Biserică şi să-i obişnuiască de mici, bine ştiind că frecventarea Bisericii şi rugăciunea înseamnă legătura cu Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic; de la vărsta de 7 ani copiii trebuie obişnuiţi cu spovedania cât de des;
numai prin apropierea de Dumnezeu scade necazul si creşte bucuria;
la întoarcerea de la Biserică, creştinul duce cu sine binecuvântarea şi bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, pe care trebuie să le împărtăşească şi celorlalţi din casă.

http://www.stmaryanaheim.org/SemnulCrucii.aspx

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

c3

Arhivă blog

Etichete

c3