duminică, 5 martie 2017

Duminica Ortodoxiei - sarbatoarea icoanelor

Duminica Ortodoxiei (sursa: CrestinOrtodox)

                                                    In Duminica Ortodoxiei, pictorii iconari sarbatoresc. Cu
o bucurie tainica, pentru ca rodul muncii lor nu este unul oarecare. Icoana reprezinta in chip vazut taina intruparii lui Dumnezeu: ,,Si Cuvintul S-a facut Trup si S-a salasluit intre noi si am vazut slava Lui" (Ioan 1,14). Aceasta invatatura de credinta a fost formulata in Sinodul al VII-lea Ecumenic din anul 787.
   Sfintul Vasile cel Mare spunea: ,,Ceea ce cuvintul comunica prin auz, pictura o arata in chip tacut, prin reprezentare." De aceea icoana este insasi inima ortodoxiei. In aceasta inima a incercat sa loveasca erezia iconoclasta. O lupta inversunata impotriva cinstirii icoanelor - aproape un secol dupa Sinodul VII. Potrivnicii sfintelor icoane nu intelegeau faptul ca in icoana lui Iisus Hristos este reprezentat Chipul Persoanei Fiului lui Dumnezeu care S-a facut Om, nu Dumnezeirea nevazuta. De aceea,respingind icoana, se respinge taina inomenirii Fiului lui Dumnezeu. Astfel este negata toata lucrarea de mintuire a neamului omenesc.


          Anul 843 a marcat o victorie extrem de importanta impotriva ereziilor si mai ales impotriva iconoclasmului. La Constantinopol, dreptcredincioasa imparateasa Teodora impreuna cu patriarhul Metodie au convocat un mare Sinod Ecumenic. Acesta a reconfirmat hotaririle celor sapte Sinoade Ecumenice anterioare, inclusiv cea a dogmei cinstirii icoanelor.
    Pentru ca erezia iconoclasta tintea sa distruga ideea unui Dumnezeu Intrupat, restaurarea cultului icoanelor a reprezentat chiar triumful ortodoxiei. Cintarea Sarbatorii Ortodoxiei a fost scrisa de Sfintul Teofan, care a participat in mod direct la lupta pentru icoane.

    Condacul se adreseaza Maicii Domnului pentru ca Hristos Si-a luat trup si chip din ea. ,,Cuvintul Tatalui cel necuprins din tine, Nascatoare de Dumnezeu, S-a cuprins, intrupindu-Se; si chipul cel intinat intorcindu-l, cu dumnezeiasca podoaba l-a amestecat. Deci,marturisind mintuirea, il inchipuim cu fapta si cu cuvintul (Condac, glasul al 8-lea). Icoana devine astfel imaginea omului unit cu Dumnezeu, de aceea se deosebeste fundamental de tablou. Si asa, sfintenia devine vizibila cu ochii trupesti.
    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

c3

Etichete

c3